Sněmovní tisk 790
Návrh zákona o poskytování dotací soukromým školám

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 790/0 dne 11. 12. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2001 jako tisk 790/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 75, dokument 75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 6. 2001 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 75/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2001 a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 75/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 255/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dotace, Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Školství

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, nezisková organizace, podpora podnikání, soukromé školství, umělecká výchova, výchovně vzdělávací zařízení, základní vzděláníISP (příhlásit)