Sněmovní tisk 62
Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Palas, Ladislav Skopal, Václav Grüner) předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 1998.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 4. 11. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 1998. Vláda zaslala stanovisko 3. 12. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 1998 jako tisk 62/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 1998 (usnesení č. 62). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1999 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 129).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 62/3, který byl rozeslán 25. 3. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 1999 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 255, usnesení č. 232).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 20, dokument 20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 1999 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 20/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako tisk 20/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 20/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 4. 1999 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 20/4 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 4. 1999 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 76).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 4. 1999 poslancům jako tisk 62/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 4. 1999 poslancům jako tisk 62/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 109, usnesení č. 269).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 5. 1999.
  Prezident zákon nepodepsal a 2. 6. 1999 vrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 62/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 29. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 344).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 15. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 144/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Papíry cenné, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: družstvo, emise cenných papírů, převod vlastnictví, spotřební družstvo, vlastnický podíl, vyrovnání s věřiteli, zemědělské družstvoISP (příhlásit)