Usnesení PS č. 129

k návrhu poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení (13. ledna 1999)

Související sněmovní tisky

62 Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.
ISP (příhlásit)