Sněmovní tisk 614
Vládní návrh zákona o bankách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 614/0 dne 4. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1011).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2000 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 614/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 14. 9. 2000 stanovisko doručené poslancům jako tisk 614/Z.
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 14. 9. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 614/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15., 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 614/2, který byl rozeslán 20. 9. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 294, usnesení č. 1206).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 10. 2000.
  Návrh zákona 30. 10. 2000 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 11. 2000 poslancům jako tisk 614/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 11. 2000 poslancům jako tisk 614/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 11. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 33).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní právo, bankovnictví, centrální bankaISP (příhlásit)