Sněmovní tisk 500
Vládní návrh zák. plemenářský zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 500/0 dne 7. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: MVDr. Jaroslav Pešán a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 717).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 500/2, který byl rozeslán 12. 4. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 259, usnesení č. 966).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 245, dokument 245/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 5. 2000 a přijal usnesení č. 299, které bylo rozdáno jako tisk 245/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 154/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chovatelství

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská zvířata, šlechtění zvířatISP (příhlásit)