Usnesení PS č. 966

k vládnímu návrhu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - třetí čtení (13. dubna 2000)
ISP (příhlásit)