Usnesení PS č. 717

k vládnímu návrhu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) /sněmovní tisk 500/ - prvé čtení (21. ledna 2000)
ISP (příhlásit)