Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Lubomír Zaorálek

Schůze: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

1. schůze (25. - 27. 11. 2013)

2. Slib poslanců
část č. 1 (25. 11. 2013)

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

8. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní dokument 83/
část č. 17 (6. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

část č. 2 (4. 2. 2014)

17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení  
část č. 60 (5. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 281, část č. 284, část č. 308 (18. 2. 2014)

72. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky
část č. 207, část č. 209 (13. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
části č. 232-233 (13. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

17. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení  
část č. 162 (25. 3. 2014)

55. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky
část č. 46, část č. 54 (19. 3. 2014), část č. 131, části č. 134-135, část č. 137, část č. 141 (21. 3. 2014), části č. 153-154 (25. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
části č. 121-122, část č. 125 (20. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 172 (14. 5. 2014)

47. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese přijaté dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení  
část č. 86 (6. 5. 2014)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 161/ - prvé čtení  
části č. 85-86 (6. 5. 2014)

49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení  
část č. 87, část č. 89 (6. 5. 2014)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 170/ - prvé čtení  
část č. 176, část č. 189, část č. 195 (14. 5. 2014)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 215-216 (15. 5. 2014)

92. Aktuální situace na Ukrajině a pozice vlády České republiky k masakru v Oděse dne 2. 5. 2014
část č. 118, části č. 126-129 (7. 5. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 161 (17. 6. 2014)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004 /sněmovní tisk 195/ - prvé čtení
část č. 162 (17. 6. 2014)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení
část č. 162 (17. 6. 2014)

109. Ústní interpelace
část č. 103, část č. 106, část č. 112 (12. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

99. Zpochybnění výsledku hlasování u bodu 22 a následná vystoupení
část č. 161 (23. 7. 2014)

15. schůze (10. - 16. 9. 2014)

část č. 10 (10. 9. 2014)

1. Stanovisko vlády České republiky k sankcím Evropské unie vůči Ruské federaci
část č. 19 (10. 9. 2014), části č. 32-33 (16. 9. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - druhé čtení  
část č. 10 (16. 9. 2014)

107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
část č. 168 (19. 9. 2014)

153. Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 218/
část č. 153, část č. 155 (19. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 111, část č. 114, část č. 119 (18. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012 /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 134 (29. 10. 2014)

85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012 /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení
část č. 134 (29. 10. 2014)

86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013 /sněmovní tisk 227/ - prvé čtení
část č. 135 (29. 10. 2014)

133. Ústní interpelace
část č. 92 (23. 10. 2014)

136. Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017 /sněmovní tisk 348/
část č. 231 (31. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

61. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese přijaté dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 160/ - druhé čtení
část č. 215 (10. 12. 2014)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení
část č. 216 (10. 12. 2014)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004 /sněmovní tisk 195/ - druhé čtení
část č. 217 (10. 12. 2014)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod /sněmovní tisk 211/ - druhé čtení
část č. 217 (10. 12. 2014)

70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 218, část č. 222 (10. 12. 2014)

135. Ústní interpelace
část č. 266, části č. 268-269 (11. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní tisk 161/ - druhé čtení  
části č. 124-125 (23. 1. 2015)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Phnom Penhu dne 11. července 2012 /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení  
část č. 141 (23. 1. 2015)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu dne 27. června 2012 /sněmovní tisk 223/ - druhé čtení  
část č. 142 (23. 1. 2015)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013 /sněmovní tisk 227/ - druhé čtení  
část č. 142 (23. 1. 2015)

76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení  
část č. 143 (23. 1. 2015)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 237, část č. 246, část č. 250 (12. 2. 2015)

108. Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice
části č. 242-243 (12. 2. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 113, část č. 115 (22. 1. 2015), část č. 254 (12. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení
část č. 190 (2. 4. 2015)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 178, část č. 180 (2. 4. 2015)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení  
část č. 87, část č. 89, část č. 91 (12. 3. 2015)

125. Ústní interpelace
části č. 325-326 (9. 4. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
část č. 297 (9. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení
část č. 60 (29. 4. 2015)

87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru /sněmovní tisk 466/ - prvé čtení
část č. 61 (29. 4. 2015)

131. Informace předsedy vlády ČR pro PS PČR ke kauze Denise a Davida Michalákových v Norsku na základě přijatého usnesení č. 545 Poslanecké sněmovny ze dne 9. 12. 2014 /sněmovní dokument 1981/
části č. 79-80 (29. 4. 2015)

139. Ústní interpelace
části č. 110-112, části č. 120-121, části č. 123-124 (30. 4. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

97. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení
část č. 294 (9. 7. 2015)

104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení
část č. 294 (9. 7. 2015)

108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení
část č. 295 (9. 7. 2015)

170. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 84 (18. 6. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 117, části č. 123-124, části č. 126-127 (18. 6. 2015), části č. 278-279 (9. 7. 2015)

30. schůze (18. 6. - 1. 10. 2015)

1. Informace předsedy vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU
část č. 10 (18. 6. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

1. Informace vlády České republiky o problémech migrace
část č. 15 (15. 9. 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - druhé čtení  
část č. 151, část č. 157, část č. 170, část č. 175 (17. 9. 2015)

139. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru /sněmovní tisk 466/ - druhé čtení  
část č. 119 (17. 9. 2015)

150. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 527/ - prvé čtení  
část č. 120 (17. 9. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 9, část č. 12, část č. 14, část č. 16, část č. 18 (6. 10. 2015)

131. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 479/ - druhé čtení  
část č. 157 (9. 10. 2015)

132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení /sněmovní tisk 505/ - druhé čtení  
část č. 156 (9. 10. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

202. Ústní interpelace
části č. 135-138, část č. 142 (21. 1. 2016), část č. 259 (28. 1. 2016)

203. Informace vlády České republiky o migrační krizi
část č. 120 (21. 1. 2016), část č. 158 (26. 1. 2016), část č. 381 (12. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

část č. 290 (22. 3. 2016)

140. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé /sněmovní tisk 656/ - prvé čtení
část č. 81 (3. 3. 2016)

141. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
část č. 82 (3. 3. 2016)

148. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé /sněmovní tisk 722/ - prvé čtení
část č. 83 (3. 3. 2016)

224. Ústní interpelace
část č. 102 (3. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

231. Ústní interpelace
část č. 381, části č. 384-385 (5. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

232. Ústní interpelace
části č. 117-118 (26. 5. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

128. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze /sněmovní tisk 659/ - druhé čtení
část č. 215 (13. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

183. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení
část č. 248 (15. 9. 2016)

184. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé /sněmovní tisk 656/ - druhé čtení
část č. 248 (15. 9. 2016)

195. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 870/ - prvé čtení
část č. 245 (15. 9. 2016)

196. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé /sněmovní tisk 897/ - prvé čtení
část č. 247 (15. 9. 2016)

197. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení
část č. 247 (15. 9. 2016)

204. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 887/ - prvé čtení
část č. 249 (15. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

220. Stanovisko Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě
části č. 53-54, část č. 56, část č. 58 (19. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 256 (27. 10. 2016)

51. schůze (11. 11. 2016)

části č. 9-10 (11. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

172. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení
část č. 100, část č. 102, část č. 104 (1. 12. 2016)

178. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení
část č. 106 (1. 12. 2016)

179. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé /sněmovní tisk 897/ - druhé čtení
části č. 106-107 (1. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 122, část č. 128 (1. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

42. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 332, část č. 335, část č. 337 (1. 2. 2017)

63. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení
část č. 203, části č. 212-213 (18. 1. 2017)

200. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016 /sněmovní tisk 988/ - prvé čtení
část č. 106 (12. 1. 2017)

201. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení
část č. 107 (12. 1. 2017), části č. 234-235 (19. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

6. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - druhé čtení
část č. 67, část č. 69, část č. 71 (22. 2. 2017)

210. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - prvé čtení
část č. 87, část č. 89, část č. 91 (23. 2. 2017)

225. Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) /sněmovní tisk 994/ - třetí čtení
část č. 267, část č. 271, část č. 273 (3. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

215. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016 /sněmovní tisk 988/ - druhé čtení
část č. 94 (6. 4. 2017)

219. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení
část č. 96 (6. 4. 2017)

227. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 /sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení
část č. 95 (6. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

229. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - druhé čtení
část č. 367 (8. 6. 2017)

246. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé /sněmovní tisk 1105/ - prvé čtení
části č. 232-234 (25. 5. 2017)

58. schůze (10. 5. 2017)

části č. 6-7 (10. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

20. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 836/ - druhé čtení
části č. 140-141 (11. 7. 2017)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016 /sněmovní tisk 996/ - druhé čtení
část č. 139 (11. 7. 2017)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 /sněmovní tisk 1044/ - druhé čtení
část č. 85 (29. 6. 2017)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé /sněmovní tisk 1105/ - druhé čtení
části č. 86-87 (29. 6. 2017)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení
část č. 156 (11. 7. 2017)

171. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO /sněmovní tisk 1121/
část č. 170 (12. 7. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 42, část č. 44, část č. 59, část č. 67, části č. 69-70, část č. 72 (6. 9. 2017)

61. schůze (16. 10. 2017)

část č. 8 (16. 10. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP