(16.00 hodin)

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, pane předsedající. Já jsem skutečně smutný, že tady není... (Předsedající: Už je!) Už je, dobrý den, pane ministře.

Vážený pane ministře, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o pozornost, neboť se podle mě jedná o věc zcela zásadní. Nedávno jsme schválili služební zákon a já jsem hlasoval pro. Věřil jsem, že jakýkoli zákon je lepší než žádný. Byla to chyba. Na Ministerstvu zahraničí se totiž principy tohoto zákona poměrně razantně obcházejí.

Vážený pane ministře, po vašem nástupu do funkce jsem do vás vkládal opravdu velké naděje. Doufal jsem, že vymetete Augiášův chlív, který zůstal na ministerstvu po vašem předchůdci, a že zastavíte svinstva, která se v personální politice děla na MZV za éry ministra Schwarzenberga. Očekával jsem také -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane kolego. Myslím, že slovník této Poslanecké sněmovny by měl mít jistou úroveň. Prosím vás o dodržování té úrovně. Děkuji.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Dobře, omlouvám se. Očekával jsem také, že se budete snažit odstranit následky předchozích partajních čistek a rehabilitovat ty, kteří byli z ministerstva v době vlády ministra Schwarzenberga odstraněni. Bohužel musím konstatovat, že práce personální politiky se nezměnila, není-li nakonec horší, než tomu bylo za vašeho předchůdce. Kariérním diplomatem se člověk stává na základě úspěšného výběrového řízení a absolvování studia na diplomatické akademii. Jaká je ale současná praxe na MZV? Letos bude přijato na diplomatickou akademii méně než deset uchazečů. Ministerstvo zahraničí však od nástupu nového vedení přijalo již více než 130 nových pracovníků, všechny na výjimku ministra, tedy bez konkurzu. Děje se tak evidentně kvůli zákonu o státní službě, který od 1. 7. zásadně omezí přijímání lidí, kteří neprojdou férovou soutěží.

Jaká je kvalifikace těchto lidí přijatých na výjimku ministra? Zpravidla je to blízkost sekretariátu ČSSD. (Předsedající: Čas, pane poslanče!) A nejedná se zdaleka jen o řadové pracovníky. Uvedu příklady: ředitel odboru správy majetku pan Ing. Kyslík a další, nemohu je tady vyjmenovávat.

Chtěl bych ještě připomenout, že na MZV existuje odbor aktivních záloh, dříve tzv. osmistovky, kde živoří mnoho kariérních diplomatů, kteří se vrátili ze zahraničí a nenašlo se pro ně místo. Divné to je. Místo nich totiž bylo přijato 130 perspektivních diplomatů na ministrovu výjimku. Jakou mají kvalifikaci? Kolika jazyky hovoří?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane poslanče, už více než o polovinu, přestože jsem vás přerušoval, jsem vám dal větší čas. Prosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Přeji vám dobré odpoledne. Zazněla tady tvrdá slova, jak jsme slyšeli, na adresu Ministerstva zahraničí a údajné nepořádné personální politiky. Tak mi nejdřív dovolte, abych trochu opravil ta čísla, která tady zazněla. Ta byla tuším přepsána z toho článku v novinách, který se objevil na začátku týdne. Tak jenom abych to uvedl trochu na pravou míru.

Tady bylo řečeno, že jsem přijal 130 zaměstnanců ministerstva na výjimku. Já bych k tomu rád vysvětlil: Na ministerstvu se přijímá na výjimku, protože od roku 2010 tady platí stopstav, proto vlastně jakékoli přijetí jde na výjimku. Ten stopstav je samozřejmě třeba zrušit a to se chystám učinit už brzo. Ale rád bych vysvětlil, že to není tak, že bych já přijal 130 zaměstnanců na výjimku. Ve skutečnosti drtivou většinu přijal generální sekretář a já jsem je nepodepisoval, protože podle toho rozhodnutí z roku 2010 na místa referentů a hospodářských pracovníků přijímá generální sekretář, a kdyby se na to někdo podíval přesněji, tak by zjistil, že těch, které jsem přijal já na ministerstvo, které má zhruba asi 1 800 zaměstnanců, je ve skutečnosti ne 130, ale 28. A z těch 28 jich pouze 11 je na vedoucí pozice. Já to řeknu přesně - z 50 míst, která byla přijata nebo kde došlo ke změnám na vedoucích pozicích, tak 11 jsem podepisoval já a těch 11, to jsou vlastně všichni noví náměstci, je to nová tisková mluvčí, to jsou všechno funkce, které jsem musel vyměnit v průběhu roku prostě proto, že nový ministr má mít právo provést určité změny. A pak je tam kromě těch 11 ještě dalších 18, to jsou většinou tajemníci těch náměstků, kteří si také přivedou někoho vlastního. A pak jsou tam třeba také velvyslanci, které jsem sice přijal, ale bylo nutné na ně učinit výjimku, protože to byli velvyslanci, na kterých byla politická shoda, jako pan Podivínský v Německu, jako byl pan... Tyhle ještě nemůžu uvádět, protože ti ještě nejsou jmenováni, takže je nebudu vyjmenovávat, protože bych tím asi ještě porušil diskrétnost vůči ostatním státům. Ale vysvětluji, že to nejsou nějací pracovníci ze sekretariátů, ale jsou to oficiální nominace velvyslanců. Dohromady, opakuji, je to 28 jmen, ale nejsou to žádné sekretariáty. Můžeme se na to potom podívat, já vám to mohu podepsat dokonce jméno po jménu. Z toho, co byste zjistil, kdybyste se opravdu seznámil s tím, jak to ve skutečnosti vypadá, tak by poměrně jasně vyplynulo, že je hrubým zkreslováním tvrdit, že tady dochází k nějakému rychlému obcházení toho, co má přinést služební zákon, protože jednak počet těch přijatých na ministerstvo je, dovolím si tvrdit, velmi nízký právě proto, že - opakuji - ministerstvo má více než 1 800 zaměstnanců a tohle je vlastně opravdu setina, těch 28, kteří byli mnou podepsáni. Je to to, co je podle mě běžné ve všech zemích, že když přichází ministr, tak má prostě právo provést určité změny třeba na postu tiskového mluvčího nebo na postu náměstků apod. A všechny tyto změny, které jsou podle mě naprosto přiměřené z hlediska rozsahu, jsem prostě provedl. A samozřejmě, že podle nového služebního zákona to dozná určitých změn, protože podle něj bude existovat politický kabinet, to znamená, tam je vlastně přímo pravidlo pro to, jak se mají tyto nové síly, když přicházejí s ministrem a předpokládá se, že odejdou s ministrem, jakým způsobem se mají zaměstnat. My to podle toho taky upravíme.

Já si dovolím tvrdit, že se nic tak dramatického, jak tady pan poslanec tvrdil, nestalo. Možná jsme si mohli tuto debatu ušetřit, protože jsme se mohli setkat nad konkrétními, skutečně pravdivými čísly a třeba i nad konkrétními jmény, protože já se nebráním a protože základní zásada, kterou ctím, je, že mě nezajímá nějaká stranická knížka, ale zajímá mě, co ten člověk je schopen odborně dodat. A mohu vás ujistit, že kdybych zjistil, že někdo z těch nově přijatých to nesplňuje, tak bez ohledu na to, odkud přichází, se s ním zase rozloučím. Když mi dokážete, že jsem tento princip nějak porušil, tak můžete mluvit o něčem zásadním. Takhle si myslím, že to, co tady zaznělo, bylo velmi přehnané a v řadě údajů naprosto nepravdivé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Ano, prosím, máte minutu na doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji. Děkuji, pane ministře, za odpověď. V podstatě si myslím, že je úplně jedno, jestli přijímal generální sekretář, nebo vy. Podstatné je, že tam přišlo 130 lidí bez jakékoli soutěže, zatímco ti, kteří se poctivě přihlásí do konkurzu na diplomatickou akademii, tak ta místa otevírána nejsou. Pak jsou tam aktivní zálohy, neboli osmistovka, kam přicházejí lidé ze zahraničí, a pak tam sedí, nedělají nic, přičemž na jejich místa, kde by mohli být užiteční, přicházejí nově přijatí lidé. Já si myslím, že to prostě v pořádku není, a ptám se, jakou tito lidé mají kvalifikaci, kolika jazyky hovoří, jakou mají praxi z diplomacie, když jsou přijímáni na důležitá vedoucí místa na ministerstvu. Nemyslím si, že to je v pořádku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k doplňující otázce. Pan ministr odpoví. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP