(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Samozřejmě je pozitivní, že nezaměstnanost v ČR klesá, meziročně se snížila o více než jedno procento, ale stále nám tady zůstávají okresy Karviná, Ústí nad Labem, Most a některé další, které mají vysoce nadprůměrnou nezaměstnanost (upozornění na čas), a tam musí vláda věnovat speciální pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec je velmi spokojen s vaší odpovědí. S další, jedenáctou interpelací nyní přichází pan poslanec Miroslav Kalousek, který bude pana premiéra interpelovat ve věci konfliktu zájmů ministra financí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, váš první místopředseda vlády a ministr financí je kromě jiných aktivit také vlastníkem vydavatelství Mafra, které vydává kdysi prestižní deníky Mladá fronta a Lidové noviny. Toto vydavatelství pořádá komerční akce, kdy zve na konference podnikatelské subjekty se setkáním s významnými osobnostmi a pobírá za jejich účast nemalé finanční prostředky. To, že se na těchto akcích účastní ministr financí a pomáhá tak komerčním aktivitám své divize, to je věcí jeho vkusu, ale to, že účastníkem těchto konferencí jsou i státní podniky nebo společnosti se státní účastí, kde ministr financí vykonává vlastnická práva, je flagrantní a orientální a nechutný konflikt zájmů. Tady prostě dochází k tomu, že podniky ovládané ministrem financí přispívají na soukromý byznys továrníka Babiše.

Já bych se vás chtěl zeptat, vážený pane premiére, jaká učiníte opatření, aby k něčemu tak nechutnému a v Evropě nepřijatelnému nedocházelo, za prvé, a jaká učiníte opatření, aby pan ministr financí Babiš nařídil továrníku Babišovi, ať zařídí, aby státní podniky vrátily peníze - aby jeho vydavatelství Mafra vrátilo peníze těm státním podnikům. Já si myslím, že daňové úlevy a miliardové dotace by mohly stačit. Nemusí krást ještě ze státních podniků ve prospěch svého soukromého byznysu. Prosím o vaše vyjádření, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já jsem zaznamenal v médiích informace, které se týkají toho, že některé státní firmy fungují jako partneři společnosti Mafra. Na základě těchto informací jsem se písemně obrátil na ministra financí a požádal jsem o poskytnutí informací v tomto směru. První část informací jsem dostal a musím říci, že je nepokládám za úplně dostatečné a budu chtít po panu ministrovi financí ještě jejich další doplnění.

Z informací, které jsem zatím obdržel, vyplývá, že společnosti ČEPRO a ČEZ byly partnery společnosti Mafra už v minulosti, to znamená, není to partnerství, které vzniklo teď nově po nástupu naší vlády, ale partnery Mafry byly tyto dvě státní nebo polostátní firmy už v minulosti. Samozřejmě ke změně charakteru toho vztahu došlo v okamžiku, kdy se ministrem financí stal současně i vlastník společnosti Mafra, to znamená, tady dochází logicky ke střetu zájmů a já jsem už požádal o to, aby tato věc byla předmětem koaličního jednání, a myslím si, že je potřeba, abychom si jasně řekli, jak budou definována pravidla pro státní a polostátní firmy, aby tady nebylo jakékoliv podezření z toho, že ministr financí využívá té skutečnosti, že je nejenom podnikatelem a vlastníkem společnosti Mafra, ale také ministrem financí, a tím pádem subjektem, který vykonává akcionářská práva v celé řadě významných státních a polostátních firem. Podle mého názoru se budou muset nastavit striktnější pravidla pro firemní marketing a myslím si, že by se měla zrušit ta partnerství, která zavdávají takovéto spekulace nebo zavdávají takovéto pochybnosti.

Takže tolik jenom velmi stručně jako reakce na vaši interpelaci. Není to věc, ke které došlo po vzniku vlády. Firmy se takovým způsobem chovaly už v minulosti, ale rozumím tomu, že problém nastal v okamžiku, kdy tady je personální unie mezi vlastníkem médií a tím, kdo vykonává za stát akcionářská práva v těchto společnostech. Pokládám za rozumné, aby byla nastavena přísnější pravidla pro firemní marketing, a pokládám za rozumné, abychom požádali zástupce státu v dozorčích radách, aby se touto věcí pravidelně zabývali a dohlédli na to, že tady nebude existovat podezření, které by se týkalo střetu zájmů.

Možná jenom ještě jedna doplňující poznámka a ta se týká konkrétně společnosti ČEPRO. Já jsem zaznamenal, že tady byla samozřejmě diskuse, která se týkala otázky novely zákona o spotřební dani. Společnost ČEPRO - v ní vykonává akcionářská práva Ministerstvo financí, současně společnosti, které jsou ve vlastnictví ministra financí, dodávají významnou část biosložek, které se ve společnosti ČEPRO přimíchávají do pohonných hmot. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom se měli v rámci koalice dohodnout na tom, aby se zvýšila kontrolní role dozorčí rady společnosti ČEPRO vůči činnostem, které ve společnosti ČEPRO probíhají, a jsem přesvědčen o tom, že by jedno nebo dvě místa v dozorčí radě společnosti ČEPRO měli zaujmout také zástupci opozičních stran z této Poslanecké sněmovny, tak aby byla zcela zřejmá transparentnost chování společnosti ČEPRO při nákupu biosložek, které jsou přimíchávány do pohonných hmot. Myslím si, že zastoupení opozice v dozorčí radě společnosti ČEPRO by mohlo přispět k tomu, aby tady nebyly pochybnosti o nějakém možném střetu zájmů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se neptal na ČEPRO, pane premiére, já jsem se ptal na váš názor na flagrantní konflikt zájmů, kdy zřetelně státní podniky ovládané ministrem financí sponzorují soukromý byznys továrníka Babiše. To se stalo. Vy jste mi na to odpověděl, že rázně zakročíte, protože řeknete: ty, ty, ty, Andreji, už to nikdy nedělej. On vám na to řekne: koukej mlčet, nebo dostaneš lopatou, a vy budete mlčet, abyste nedostal tou lopatou. Já vám děkuji za odpověď i za vaši politickou odvahu. Pane premiére, jenom si dovolím poznamenat, že kdekoliv v civilizované Evropě by byl tento zrealizovaný konflikt zájmů důvodem k okamžitému odstoupení příslušného člena vlády s ostudou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o odpověď pana premiéra. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, tohle je prostě objektivně situace, kterou v minulosti pravděpodobně žádná vláda nemusela řešit. To vyplývá i z toho, co jsem uvedl, to znamená, že ta partnerství mezi firmami včetně firmy ČEPRO, proto jsem ji tady zmiňoval, mezi těmito firmami a Mafrou tady existovala už v minulosti, ale nevyvolávalo to pochybnosti a nevyvolávalo to podezření prostě proto, že tady nedocházelo k personálnímu propojení mezi funkcí ministra financí a mezi funkcí vlastníka společnosti Mafra. V okamžiku, kdy k tomu došlo, v okamžiku, kdy se tato informace objevila, a pokud je tato informace potvrzena, pak se tím koalice bude zabývat. Mým cílem je, abychom stanovili taková pravidla pro firemní marketing, aby k tomuto konfliktu zájmů nedocházelo a aby tady nebyla žádná podezření. Čili budu očekávat na základě jednání koaliční rady ze strany ministra financí konkrétní návrh postupu a pravidel, která by měla být jednotně uplatňována ve státních a polostátních firmách, aby nedocházelo k takovémuto podezření.

Znovu zdůrazňuji, je to prostě nová situace, která je dána tím, že ministrem financí je současně podnikatel, který podniká i v oblasti médií, a na tuto situaci budeme muset reagovat přísnějšími pravidly pro fungování dozorčích rad státních a polostátních firem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byla poslední interpelace, protože je po 15.55, kdy může být poslední interpelace na pana premiéra přednesena. Přečtu ještě omluvy. Pan ministr Marian Jurečka se dnes omlouvá od 15 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá z dnešního a zítřejšího jednání ze zdravotních důvodů.

Budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé členy vlády. První interpelaci přednese pan poslanec Milan Šarapatka, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra zahraničí, alespoň zatím, Lubomíra Zaorálka ve věci personální politiky na Ministerstvu zahraničí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP