(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pan poslanec Antonín - zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek - pracovní důvody, pan poslanec Benešík do 13 h - pracovní důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Fiala Radim - zahraniční cesta, pan poslanec Fichtner - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan poslanec Jakubčík do 13 h - pracovní důvody, pan poslanec Karamazov - osobní důvody, pan poslanec Kádner - pracovní důvody, paní poslankyně Lorencová - zdravotní důvody, pan poslanec Pfléger - zahraniční cesta, pan poslanec Pilný do 13 h - osobní důvody, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, pan poslanec Sedláček - zdravotní důvody, pan poslanec Soukup - zdravotní důvody, paní poslankyně Strnadlová - rodinné důvody, pan poslanec Vácha - pracovní důvody, pan poslanec Vilímec - pracovní důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Votava - zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký - zdravotní důvody, pan poslanec Vyzula z dopoledního jednání - pracovní důvody, paní poslankyně Wernerová - pracovní důvody, pan poslanec Zavadil - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková 14.30 až 18.15 h - pracovní důvody, pan poslanec Zlatuška - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: pan předseda vlády do 11.30 h - pracovní důvody, pan ministr Brabec do 15 h - pracovní důvody, pan ministr Dienstbier - zahraniční cesta, pan ministr Chládek od 14.30 h - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - rodinné důvody, paní ministryně Marksová z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Stropnický - pracovní důvody, pan ministr Zaorálek od 10.30 do 13 h - pracovní důvody.

Tolik tedy omluvy. Teď tady mám jednu přihlášku s přednostním právem, to je pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, já si dovoluji po konzultacích, které jsem včera vedl s předsedy poslaneckých klubů, navrhnout změnu v programu, a to abychom dnes pevně zařadili jako první bod číslo 129, což je vládní návrh ratifikace asociační dohody s Moldavskou republikou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Potom pan poslanec Tejc. (Dává přednost poslanci Kudelovi.) V tom případě pan poslanec Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Poprosím - už dvakrát na mě nepřišla řada při jednání Poslanecké sněmovny. Chtěl bych požádat, abychom jako druhý bod dnešního jednání projednali zkrácení lhůty u plemenářského zákona, sněmovní tisk 394. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Já si dovolím také požádat o pevné zařazení, a to dvou bodů, o kterých bychom hlasovali samostatně, a to bodu 8 jako třetí bod dnes. Je to sněmovní tisk 181, druhé čtení, týká se to exekucí, občanského soudního řádu, a následně jako bod 4 dnešního jednání bod číslo 9, sněmovní tisk 219, také druhé čtení. Týká se to místních poplatků, konkrétně poplatků za odpad. To je věc, která se týká poplatků, které jsou placeny dětmi apod., to znamená, abychom už sprovodili ze světa tento problém. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, přejete si tyto dva body zařadit jako třetí a čtvrtý bod dnešního dopoledního jednání? Ano. Děkuji. Dále k pořadu schůze nemám další přihlášky.

Ještě omluva pana poslance Štětiny od 13 h ze zdravotních důvodů. Pana ministra Němečka jsem omlouval a pan poslanec Holeček se z dnešního jednání omlouvá z důvodu nemoci. Tolik tedy omluvy.

 

Budeme hlasovat. První návrh přednesl pan předseda Sklenák, abychom jako první bod dnešního jednání zařadili bod 129, což je ratifikace asociační dohody s Moldavskem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 155, přihlášeno je 124, pro 124, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kudela - druhý bod, zkrácení lhůty tisku 394.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 156, přihlášeno je 124, pro 116, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Tejc, třetí bod, bod číslo 8, sněmovní tisk 181 ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 157, přihlášeno je 124, pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh pana poslance Tejce, bod číslo 9, sněmovní tisk 219 jako čtvrtý bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 158, přihlášeno je 124, pro 111, proti 8. I Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se změnami pořadu schůze. Žádný jiný hlasovatelný návrh nepadl. Děkuji. Budeme tedy pokračovat tak, jak jsme si právě odsouhlasili.

 

Otevírám bod

 

129.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií
a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy
na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
/sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Prosím pana ministra zahraničních věcí.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Děkuji, že tento text byl projednán ve výborech. Nemyslím, že má smysl opakovat to, co tady už zaznělo při projednávání v prvním čtení. Jak jsem informován, domnívám se, že se neobjevily nějaké vážné výhrady vůči tomu, co tady v prvním čtení zaznělo. Já mohu jen zopakovat to, co jsem tady už říkal při prvním čtení, že pokládám tuto dohodu za úspěch také České republiky, a doporučím Sněmovně, aby dohoda byla přijata. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Robin Böhnisch, aby nám odůvodnil usnesení zahraničního výboru, které bylo doručeno jako tisk 370/1. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP