(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Za prvé. Mandátový a imunitní výbor projednal žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Josefa Vondrušky a žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Ondřeje Plašila. Zařadíme tyto body v souladu se zákonem do pořadu naší schůze. O tom nehlasujeme, protože to vyplývá z jednacího řádu. Po poradě s grémiem navrhujeme projednat tyto dva bodu ve středu 26. září jako první a druhý bod dopoledního jednání.

Za druhé. Body 16 a 17 návrhu pořadu, tedy sněmovní tisk 260 a 210, zařadit před bod 8 návrhu pořadu, sněmovní tisk 220.

Dále vás chci informovat, že se na mne písemně obrátil místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se žádostí o pevné zařazení bodu 12 návrhu pořadu, sněmovní tisk 280, a to na středu 26. září jako první bod odpoledne.

Prosím paní poslankyně a pány poslance, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili.

O slovo se písemně přihlásil František Bublan. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu číslo 14, sněmovní tisk 214, na středu dopoledne jako třetí bod jednání. Pokud bychom přijali tento návrh zákona, stihli bychom včas jeho aplikaci k 1. 1. 2008.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, něco jsem tady zařizoval. Prosím, abyste to ještě jednou zopakoval.

 

Poslanec František Bublan: Pořadové číslo 14, sněmovní tisk 214 - středa dopoledne jako třetí bod jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan ministr Kalousek. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zařadila do bloku prvních čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech, sněmovní tisk 293, první čtení. Jde o technickou novelu, která především řeší problematiku rezervních fondů a problematiku čerpání pomoci České republiky ze švýcarsko-české spolupráce a z takzvaných norských fondů. Je to novela technická, nedomnívám se, že by to tam mohl jakýkoli politický nebo ideový střet. Kdyby její platnost nebyla od 1. ledna 2008, znamenalo by to nesmírnou komplikaci. Z časových důvodů prosím Poslaneckou sněmovnu, aby první čtení projednala ještě na této schůzi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Žádám kolegyně a kolegy - neslyším, co vystupující říká na mikrofon, pak si těžko mohu tyto věci poznamenat a nechat o nich dát hlasovat. Prosím nyní pravou stranu, aby se zklidnila.

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD, pan poslance Michal Hašek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Chtěl bych po poradě se všemi předsedy poslaneckých klubů předložit konsensuální návrh na pevné zařazení zákonů vrácených Senátem, tedy sněmovní tisk 114 - trestní zákon, sněmovní tisk 124 - správa daní a poplatků a sněmovní tisk 158 - informační systém veřejné správy a sice jako 1., 2. a 3. bod zítra odpoledne.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Hlásí se dále ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování jednotlivých pozměňovacích návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

 

Nově zařazujeme body trestní stíhání poslance Josefa Vondrušky a trestní stíhání poslance Ondřeje Plašila na středu 26. září jako první a druhý bod.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2: z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 177, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP