Sněmovní tisk 214
Novela z. o služ. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bublan František a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 11. 5. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 2007 jako tisk 214/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 6. 2007 (usnesení č. 138). Určil zpravodaje: Mgr. Juraj Raninec a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 9. 2007 na 21. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 60, usnesení č. 409).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnostní informační služba, Mzdy, odměny za práci, Policie

Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdová politika, mzdové tarify, odměňování, policie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)