Stenografický zápis 21. schůze, 26. září 2007


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Chytka


24. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Vondrušky

Poslanec Miloslav Kala
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kala


25. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Ondřeje Plašila

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Ondřej Plašil
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kala


21. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec David Kafka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Jaroslav Plachý


15. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Pleva
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Anna Čurdová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


16. Návrh poslanců Františka Bublana, Vojtěcha Filipa, Jeronýma Tejce, Zdeňka Maršíčka, Vlastimila Aubrechta, Pavla Kováčika, Miroslava Svobody, Petra Braného, Josefa Smýkala, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Bublan
Poslanec Juraj Raninec
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Poslanec Jan Klas


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Zdeněk Jičínský


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/5/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Josef Vaculík
Poslanec Ladislav Šustr


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Senátor Petr Vícha
Poslanec Radko Martínek


16. Návrh poslanců Františka Bublana, Vojtěcha Filipa, Jeronýma Tejce, Zdeňka Maršíčka, Vlastimila Aubrechta, Pavla Kováčika, Miroslava Svobody, Petra Braného, Josefa Smýkala, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Juraj Raninec
Poslanec David Rath
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec David Rath
Poslanec František Bublan
Poslanec Vítězslav Jandák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Mencl


17. Návrh poslanců Michala Haška, Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 242/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Michal Hašek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Zgarba


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka


22. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky

Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Řihák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec David Rath
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zdeněk Prosek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec David Rath
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec František Bublan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP