Sněmovní tisk 280
Novela z. o ochraně utajovaných informací - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 280/0 dne 3. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 405).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 6. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 280/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 280/2, který byl rozeslán 28. 11. 2007 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 275, usnesení č. 561).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 12. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 167, dokument 167/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 2008 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 1. 2008 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 285).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 1. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 12. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 32/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Armáda, Evropská unie /EU/, Ochrana utajovaných informací, Severoatlantická aliance /NATO/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, NATO, ochrana údajů, omezené šíření informací, služební tajemství

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)