Sněmovní tisk 158
Novela z. o informačních systémech veřejné správy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: min. vnitra a informatiky.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 158/0 dne 1. 3. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 253).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 158/2, který byl rozeslán 13. 6. 2007 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 196, usnesení č. 384).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 89, dokument 89/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Vícha) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 7. 2007 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 89/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2007 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 89/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 167).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 7. 2007 poslancům jako tisk 158/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 7. 2007 poslancům jako tisk 158/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 56, usnesení č. 408).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 10. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 10. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 10. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 10. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 269/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Správa obcí a měst, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, katastr nemovitostí, místní orgány státní správy, obchodní rejstřík, trestní rejstřík

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)