(14.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Dále budeme hlasovat o tom, že body 17 a 16 návrhu pořadu, sněmovní tisk 260 a 210, zařadíme před bod 8 návrhu pořadu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 169, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu - bod 12 návrhu pořadu, sněmovní tisk 280, zařadit na středu 26. září jako první bod odpoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasy a výkřiky z pléna: Tam jsou zákony vrácené Senátem.)

Odpoledne - zatím jsme o senátních návrzích nehlasovali. Nevím, když něco budete, kolegové, chtít, tak o tom přijďte informovat k mikrofonu. Toto hlasování považuji za zmatečné. Zopakujeme si toto hlasování, protože tady došlo asi k nějakému nedorozumění. Navrhl to pan poslanec Hašek, ale hlasujeme o tom v pořadí. Takže toto byl třetí bod z pořadí, na kterém jsme se dohodli na grémiu Poslanecké sněmovny, a dále budeme pokračovat těmi návrhy, které byly přečteny na mikrofon.

 

Takže znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat: bod 12 návrhu pořadu, sněmovní tisk 280, zařadit na středu jako první bod odpoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 178, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňujících návrzích, které padly na mikrofon.

 

Jako první vystoupil pan poslanec Bublan. Navrhl, aby bod číslo 14, sněmovní tisk 214, byl zařazen na středu dopoledne jako třetí bod. Pan poslanec kýve hlavou - ano.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 57. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, takže jsme bod č. 14, tisk 214, zařadili jako třetí bod ve středu dopoledne.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení… Ano, posečkám, než proběhne kontrola hlasovacích listin. (Probíhá kontrola.) O slovo se přihlásil pan poslanec Morava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Morava: Děkuji, pane předsedo. Velice se omlouvám, nevím, jak je to možné. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano. Zpochybňuji toto hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 137, proti 3. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s námitkou.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Bublana, tedy bod č. 14, sněmovní tisk 214, zařadit jako třetí bod ve středu dopoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 74. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Proběhne kontrola hlasovacího zařízení. (Probíhá kontrola.) Ptám se pánů kontrolorů, jestli je všechno v pořádku. Pan poslanec Ploc se hlásí o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Ploc: Dobrý den, pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi zpochybnit své hlasování, protože jsem mačkal ano, ale rozsvítil se mi tam křížek, jako že jsem nehlasoval.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nechám o této námitce hlasovat. Než o ní nechám hlasovat, chtěl bych vás, vážené kolegyně a kolegové, upozornit, že byly namontovány v Poslanecké sněmovně nové mikrofony. Není potřeba se k mikrofonům sklánět, mikrofony berou i ten hlas, když u nich stojíte. To bylo z toho důvodu, aby ty staré mikrofony, jak tady byly instalovány, vám nezakrývaly obličej a mohli jste hovořit přímo k poslancům.

Registruji návrh na odhlášení. Odhlašuji vás a současně vás žádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní dávám hlasovat o námitce pana poslance Ploce. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 172, proti 3. Konstatuji, že s touto námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní znovu budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bublana. Musím vás znovu odhlásit, protože vidím, že jsou nějaké problémy s přihlášením. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Chvilečku vyčkám, protože asi došlo k poruše hlasovací karty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP