Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Augustin Bubník

Schůze: 15, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 43, 46, 47, 49

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 35 (29. 6. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 121 (1. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

55. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení
části č. 269-270 (20. 10. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 508 (4. 11. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

30. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Augustina Bubníka, Stanislava Voláka a Michala Krause na vydání zákona o ochraně olympijských symbolik /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení
část č. 44 (19. 1. 2000)

109. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení
část č. 341 (28. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

14. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení
část č. 21 (22. 2. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

31. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení
část č. 155 (19. 5. 2000)

61. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení
část č. 240 (24. 5. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

část č. 5 (17. 10. 2000)

42. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení
část č. 204 (25. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

10. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 60 (29. 11. 2000)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 35 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

18. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení
část č. 47 (24. 1. 2001)

39. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - třetí čtení
část č. 139 (26. 1. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

45. Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o hospodářském a sociálním partnerství /sněmovní tisk 851/ - prvé čtení
část č. 188 (11. 4. 2001)

47. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení
část č. 193 (11. 4. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

84. Návrh poslanců Václava Krásy, Marka Bendy, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o Institutu pro dokumentaci totality a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1118/ - prvé čtení
část č. 323 (11. 12. 2001)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - třetí čtení
část č. 469 (18. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

16. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - druhé čtení
část č. 43 (30. 1. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

41. Návrh poslanců Václava Krásy, Marka Bendy, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o Institutu pro dokumentaci totality a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1118/ - druhé čtení
část č. 99 (14. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

100. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu /sněmovní tisk 1293/
část č. 208 (3. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP