Sněmovní tisk 851
Návrh zákona o hospodářském a sociálním partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Štrait, Pavel Hojda, Květoslava Čelišová, Dalibor Matulka, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Štrait Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 851/0 dne 13. 2. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 2. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2001 jako tisk 851/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, hospodářský rozvoj, přibližování legislativy, sladění sociálních zabezpečení, sociální dialog (EU)ISP (příhlásit)