(12.10 hodin)

(pokračuje Špidla)

Ale přesto bych chtěl uvést několik jednoduchých fakt a situací, které svědčí o tom, že se dá na stejnou věc nahlížet z jiných hledisek.

Zdá se, že paní poslankyní Páralovou ona velmi odmítaná Francie, která se svým způsobem zjevovala v jejím projevu jako takový drobňoučký Satan v evropském politickém myšlení, tak Francie je země, která má nejvyšší hodinovou produktivitu práce na světě, a to vyšší než Spojené státy. To jenom tak pro zajímavost. Některé věci vypadají jinak a mají jiné důsledky. Stejně tak jako Irsko, které je známo svým velmi silným růstem, uvádí jako jeden z důvodů právě rozvinuté tripartitní vyjednávání a stabilní sociální pakt, čili to, co se paní poslankyni Páralové z určitého úhlu pohledu jeví jako zlo. A jsem rád, že se tak čistě a odmítavě vyjádřila k odborům, protože pak není žádných pochyb, z jiného úhlu pohledu je ukazuje jako nástroj, který přináší velký prospěch.

Obecně je nutno říci, že na trhu práce se nepohybují fakticky rovné subjekty, že zaměstnavatelé jsou vždy v nadřazeném postavení, že ochrana práv zaměstnanců se musí odehrávat prostřednictvím kolektivní akce, kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu. Všechny tyto prvky jsou nezbytné, aby trh práce zůstal pružný, civilizovaný a poskytoval odpovídající a přiměřenou ochranu zaměstnancům.

Jakkoliv koncepce zákona pana poslance Štraita není mou koncepcí a považuji v tomto okamžiku tento zákon za předčasný a nedotažený, přesto musím zcela jasně říci, že kolektivní vyjednávání, tripartitní systém jsou prospěšným prvkem ve společnosti a že rozšiřování kolektivních smluv vyššího stupně je prvkem za a) sociální ochrany a za b) zpružnění trhu práce.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, bohužel tady přesedám, takže nemohu komentovat, ale že by to byla myšlenka zpružnění trhu práce, neřekl ještě nikdy nikdo na světě. V tom máte určitě prvenství.

Hlásí se někdo další do rozpravy? Pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Omezím se, pane předsedo, dámy a pánové, jenom na dvě poznámky. Uvedu dvě věci na pravou míru.

Nikde neužívá zákon a ani já ve svém proslovu jsem neužil termín pracující, i když proti tomu nic nemám, ale užívám důsledně to, co je v zákonech této republiky, to je zaměstnanec a zaměstnavatel. To je poznámka první.

Druhá poznámka, také stejně důležitá pro mne osobně, že jsem napsal knihu o česko-ukrajinských vztazích, a ne československo-sovětských vztazích.

A třetí věc je už trochu nadbytečná, že paní předkladatelka by si měla svůj projev šetřit a s projevem o zlých odborech by určitě uspěla u Mezinárodní organizace práce v Ženevě.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Chtěl bych připomenout, že diskutujeme o návrhu poslance Štraita a dalších, nikoliv o principu tripartity. Prosil bych vás, abychom to udrželi v této rovině.

Nehlásí-li se nikdo, obecnou rozpravu končím. Táži se, zda si přeje někdo závěrečná slova. Ne-li, pro pořádek vás odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Paní poslankyně Páralová navrhla zamítnutí předloženého návrhu. Mluvíme o návrhu poslance Štraita a dalších. Stanovisko vlády je nesouhlasné.

 

Dám hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu poslance Štraita a dalších.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 228 z přítomných 169 poslanců 84 pro, 76 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Jde o tak těsné hlasování, že očekávám nějaké procedurální spory. (Ve sněmovně je rušno.) Pan poslanec Gustav Bubník se hlásí. Prosím o klid.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážený pane předsedo, vážení, zpochybňuji minulé hlasování, protože jsem hlasoval pro zamítnutí a mám tam proti.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o této námitce pana poslance.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tuto formální námitku, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 173 poslanců 148 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Dám tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu poslanců Štraita a dalších. Prosím o klid pana poslance Vidíma a další.

 

Dám znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 230 z přítomných 175 poslanců 90 hlasovalo pro, 76 hlasovalo proti. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Teď bych pro férovost umožnil druhé straně, aby spočetla hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP