Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Majetek České republiky

Celkem nalezeno 20 tisků.
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 14/0 Senátní n.z. o přech. věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí Senátní návrh zákona Neschváleno
 80/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 91/0 Vl.n.z. upravující některé užívací vztahy k majetku ČR - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2007 Sb.
 99/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 217/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 139/2008 Sb.
 292/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 31/2008 Sb.
 342/0 Novela z. o převodu zemědělských a lesních pozemků - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 118/2008 Sb.
 373/0 Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 485/2008 Sb.
 380/0 Novela z. o akciové společnosti České dráhy Poslanecký návrh zákona Schváleno, 179/2008 Sb.
 461/0 Novela z. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 595/0 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 457/2008 Sb.
 649/0 Novela z.o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 153/2009 Sb.
 656/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetku - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 112/2009 Sb.
 661/0 Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazíchVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 738/0 Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 69/2010 Sb.
 775/0 Návrh z. o přech. věcí z majetku ČR do vlast. Pardub. kraje Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 138/2010 Sb.
 818/0 N. z. o přechodu některých věcí z majetku ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 842/0 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 71/2010 Sb.
 981/0 N.z.o přechodu věcí z majetku ČR do vlastn.města Uh.Hradiště - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1010/0 Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)