Sněmovní tisk 99/0
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích
ISP (příhlásit)