Sněmovní tisk 99/0, část č. 1/3
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích
ISP (příhlásit)