Sněmovní tisk 775/0
Návrh z. o přech. věcí z majetku ČR do vlast. Pardub. kraje
ISP (příhlásit)