Sněmovní tisk 80/0
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích - RJ
ISP (příhlásit)