Sněmovní tisky
Olga Havlová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 51 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 37/0 N.z.o péči řádného hospodáře u svěřeného majet.veř.korporací Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním
 38/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 39/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 40/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 41/0 Novela z. o spotřebitelském úvěru Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 83/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 114/0 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 119/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 127/0 Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Vráceno
 169/0 Novela z. o loteriích Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 183/0 Novela z. o místním referendu Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 199/0 Novela z. - veterinární zákon - EU Poslanecký návrh zákona Schváleno, 264/2014 Sb.
 289/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 319/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 341/0 N.z. o odpovědnosti za újmu způsob. při výkonu veřejné moci Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 357/0 Novela z. o loteriích a jiných podobných hrách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 366/0 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Poslanecký návrh zákona Schváleno, 127/2015 Sb.
 394/0 Novela z. - plemenářský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 168/2015 Sb.
 432/0 N. z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 450/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona Nepřijato

1 2 3ISP (příhlásit)