Sněmovní tisk 83/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t008300.pdf (Dokument PDF, 71 KB)t008300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0083a0.pdf (Dokument PDF, 45 KB)t0083a0.doc

Rozesláno poslancům

13. ledna 2014 v 10:25
ISP (příhlásit)