Sněmovní tisk 40/0
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t004000.pdf (Dokument PDF, 76 KB)t004000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0040a0.pdf (Dokument PDF, 72 KB)t0040a0.doc

Rozesláno poslancům

2. prosince 2013 v 10:09
ISP (příhlásit)