Sněmovní tisk 37/0
N.z.o péči řádného hospodáře u svěřeného majet.veř.korporací

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003700.pdf (Dokument PDF, 90 KB)t003700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0037a0.pdf (Dokument PDF, 47 KB)t0037a0.doc

Rozesláno poslancům

2. prosince 2013 v 10:00
ISP (příhlásit)