Sněmovní tisk 394/0, část č. 1/4
Novela z. - plemenářský zákon

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t039400.pdf (Dokument PDF, 107 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0394a0.pdf (Dokument PDF, 61 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

29. ledna 2015 v 12:34
ISP (příhlásit)