Sněmovní tisk 38/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003800.pdf (Dokument PDF, 82 KB)t003800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0038a0.pdf (Dokument PDF, 98 KB)t0038a0.doc

Rozesláno poslancům

2. prosince 2013 v 10:03
ISP (příhlásit)