Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 2Volba členů volební komise (29. listopadu 2017) 
č. 3Volba předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 4Volba místopředsedů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 5Ke schválení pořadu 2. schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (29. listopadu 2017) 
č. 6Volba místopředsedů výboru (6. prosince 2017) 
č. 7k žádosti obce Staré Město pod Landštejnem (6. prosince 2017) 
č. 8Návrh státního rozpočtu na rok 2018, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra - část správní (6. prosince 2017) 
č. 9k rozpočtům územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti pro rok 2018 (6. prosince 2017) 
č. 10Návrh státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020, kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (6. prosince 2017) 
č. 11Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020, sněmovní tisk 9. (6. prosince 2017) 
č. 12Návrh termínu a pořadu 3. schůze výboru (6. prosince 2017) 
č. 13Záměry zahraničních cest poslanců výboru (14. prosince 2017) 
č. 14Stanovení podvýborů (31. ledna 2018) 
č. 15Účast poslanců výboru na konferenci ISSS v Hradci Králové ve dnech 9. - 10. dubna 2018 (31. ledna 2018) 
č. 16Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 12/0 (31. ledna 2018) 
č. 17Potvrzení usnesení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ke kapitolám Státního závěrečného účtu za rok 2016 (31. ledna 2018) 
č. 18Seminář - e-Identita (31. ledna 2018) 
č. 19Úřad veřejného ochránce práv (1. února 2018) 
č. 20Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 12) (6. března 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)