Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 263k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, sněmovní tisk 1044 (26. května 2021) 
č. 264k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1150 (10. června 2021) 
č. 265k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1151 (10. června 2021) 
č. 266k účasti členů výboru na konferenci ISSS 2021 (10. června 2021) 
č. 267k informacím Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zdravotnictví k investičnímu nástroji REACT-EU (10. června 2021) 
č. 268k návrhu poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) - sněmovní tisk 952 (24. června 2021) 
č. 269k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 534 (15. července 2021) 
č. 270k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1150 (15. července 2021) 
č. 271k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1151 (15. července 2021) 
č. 272k návrhu změny rozpočtu SFPI na rok 2021- sněmovní tisk 1335 (15. září 2021) 

<<1011121314
ISP (příhlásit)