Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 82Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 286/0. (6. února 2019) 
č. 83Změna záměru zahraniční cesty (6. února 2019) 
č. 84Výjezdní jednání poslanců výboru na konferenci ISSS v Hradci Králové ve dnech 31. 3. - 2. 4. 2019 (6. února 2019) 
č. 85Konání semináře podvýboru pro cestovní ruch (6. února 2019) 
č. 86Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 273/3. (13. února 2019) 
č. 87Mezinárodní konference - Dny nájemního a družstevního bydlení bydlení, Ostrava 13. - 14. března 2019 (13. února 2019) 
č. 88Výjezdní jednání poslanců výboru do Jihočeského kraje v termínu 11. - 13. 6. 2019 (13. února 2019) 
č. 89Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 321/0 (13. února 2019) 
č. 90Revokace usnesení č. 83 (13. února 2019) 
č. 91Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 286 (21. února 2019) 
č. 92Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č.29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 202/0 (21. února 2019) 
č. 93Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy, sněmovní tisk 301/0 (21. února 2019) 
č. 94Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, sněmovní tisk 256/0 (21. února 2019) 
č. 95Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 241/5, (jednání garančního výboru) (21. února 2019) 
č. 96Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 360/0 (21. února 2019) 
č. 97Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 230/0 (21. února 2019) 
č. 98Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 229/0 (21. února 2019) 
č. 99Výjezdní jednání poslanců výboru do Ústeckého kraje v termínu 20. - 21. 3. 2019 (21. února 2019) 
č. 100Změna záměru zahraniční cesty. (21. února 2019) 
č. 102Delegace výboru pro zahraniční cestu na Kypr (20. března 2019) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)