Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 41k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 56/0 (10. května 2018) 
č. 42k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 50. (10. května 2018) 
č. 43Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, rozpočtová kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (8. června 2018) 
č. 44Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 138/0 (8. června 2018) 
č. 45Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 139/0 (8. června 2018) 
č. 46Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 132/0 (8. června 2018) 
č. 47Vládní návrh státního závěrečného účtu za rok 2017, rozpočtová kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (8. června 2018) 
č. 48k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 56 (garanční výbor) (8. června 2018) 
č. 49Vládní návrh Státního závěrečného účtu územních rozpočtů za rok 2017, Ministerstvo financí (8. června 2018) 
č. 50Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 170. (8. června 2018) 
č. 51Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 170. (26. června 2018) 
č. 52Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 170. (26. června 2018) 
č. 53Výjezdní jednání výboru v Olomouckém kraji ve dnech 4. - 6. září 2018 (26. června 2018) 
č. 55k žádosti obce Březová (11. října 2018) 
č. 56k žádosti obce Mladkov (11. října 2018) 
č. 57Česká pošta s.p. (11. října 2018) 
č. 58Využívání pozemků v majetku státu pro rozvoj cestovního ruchu v ČR (11. října 2018) 
č. 59ÚZSVM - převod nevyužitého státního majetku na obce (11. října 2018) 
č. 60Nedostatek pracovních sil v oblasti dělnických profesí v regionech ČR (11. října 2018) 
č. 61Zahraniční cesty poslanců výboru v roce 2019 (11. října 2018) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)