Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 21Návrh poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 19. (15. března 2018) 
č. 22Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 33. (15. března 2018) 
č. 23Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 36. (15. března 2018) 
č. 24Návrh zastupitelstva Pardubického kraje kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 54. (15. března 2018) 
č. 25Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016, sněmovní tisk 106. (15. března 2018) 
č. 26Podvýbor pro cestovní ruch (15. března 2018) 
č. 27Podvýbor pro eGovernment (15. března 2018) 
č. 28Podvýbor pro veřejnou správu (15. března 2018) 
č. 29Podvýbor pro bytovou politiku (15. března 2018) 
č. 30Složení delegace poslanců výboru - zahraniční cesta do Velké Británie (15. března 2018) 
č. 31Cestovní ruch v ČR (26. dubna 2018) 
č. 32Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40. (26. dubna 2018) 
č. 33Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 56. (26. dubna 2018) 
č. 34Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017, sněmovní tisk 135. (26. dubna 2018) 
č. 35k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 50. (26. dubna 2018) 
č. 36Digitalizace stavebních úřadů (26. dubna 2018) 
č. 37Zpráva ministra vnitra o zavádění do praxe Nařízení EU 2016/679 (GDPR) (10. května 2018) 
č. 38Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 138/0 (10. května 2018) 
č. 39Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, sněmovní tisk 139/0 (10. května 2018) 
č. 40Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní, sněmovní tisk 137/0 (10. května 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)