Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 62Zřízení pracovní skupiny se zaměřením na elektronizaci stavebního řízení (11. října 2018) 
č. 63Podvýbor pro cestovní ruch - zpráva (11. října 2018) 
č. 64Koncepce státní politiky cestovního ruchu (8. listopadu 2018) 
č. 65Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021, dotace neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoje (8. listopadu 2018) 
č. 66Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021, sněmovní tisk 289 (8. listopadu 2018) 
č. 67Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019, rozpočtová kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra a dotace neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly (8. listopadu 2018) 
č. 68Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019, kapitola Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, sešit G vládního návrhu státního rozpočtu (8. listopadu 2018) 
č. 69Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021, sněmovní tisk 289 (8. listopadu 2018) 
č. 70Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, sněmovní tisk 241 (8. listopadu 2018) 
č. 71Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 273. (22. listopadu 2018) 
č. 72Změna záměrů zahraničních cest poslanců výboru v roce 2019 (22. listopadu 2018) 
č. 73Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, sněmovní tisk 241. (14. prosince 2018) 
č. 74Vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 170. (10. ledna 2019) 
č. 75Informace Ministerstva vnitra o průběhu a výsledcích voleb do obecních zastupitelstev v roce 2018, případné návrhy na nutné změny ve volebních a jiných zákonech. (10. ledna 2019) 
č. 76Informace Ministerstva pro místní rozvoj (6. února 2019) 
č. 77k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 50/11 (6. února 2019) 
č. 78Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 202/0 (6. února 2019) 
č. 79Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, sněmovní tisk 256. (6. února 2019) 
č. 80Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy sněmovní tisk 301. (6. února 2019) 
č. 81Výjezdní jednání poslanců výboru do Ústeckého kraje v termínu 20. - 21. 3. 2019 (6. února 2019) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)