Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise pro volbu předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k návrhu rozpočtu na rok 2014, kapitola 334 - Ministerstvo kultury (11. prosince 2013) 
č. 6k návrhu rozpočtu na rok 2014 - Státní fond kinematografie (11. prosince 2013) 
č. 7k návrhu rozpočtu na rok 2014 - Státní fond kultury ČR (11. prosince 2013) 
č. 8k návrhu rozpočtu na rok 2014, kapitola 361 - Akademie věd ČR (11. prosince 2013) 
č. 9k návrhu rozpočtu na rok 2014, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (11. prosince 2013) 
č. 10ke zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR (tisk 18) (11. prosince 2013) 
č. 11ke stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (11. prosince 2013) 
č. 12k návrhu rozpočtu na rok 2014, kapitola 377 - Technologická agentura ČR (11. prosince 2013) 
č. 13k návrhu rozpočtu na rok 2014, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (11. prosince 2013) 
č. 14ke zřízení podvýborů (23. ledna 2014) 
č. 15k podvýboru pro mládež a sport (23. ledna 2014) 
č. 16k podvýboru pro kulturu (23. ledna 2014) 
č. 17k podvýboru pro vědu a vysoké školy (23. ledna 2014) 
č. 18k podvýboru pro regionální školství (23. ledna 2014) 
č. 19k podvýboru pro heraldiku a vexilologii (23. ledna 2014) 
č. 20k informaci o činnosti Technologické agentury ČR a o jednotlivých veřejných soutěžích a výzkumu, vývoji a inovacích za leden - září 2013 (23. ledna 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)