Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 41k volbě členů podvýboru pro střední a vyšší odborné školství (17. dubna 2014) 
č. 42k volbě členů podvýboru pro předškolní a základní školství (17. dubna 2014) 
č. 43k volbě členů podvýboru pro vědu a vysoké školy (17. dubna 2014) 
č. 44k vládnímu návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (tisk 82) (29. května 2014) 
č. 45ve věci Závěrečného účtu za rok 2013, kapitoly 334 - Ministerstvo kultury ČR (29. května 2014) 
č. 46ve věci Hodnotící zprávy Státního fondu kinematografie za rok 2013 (29. května 2014) 
č. 47k hospodaření Státního fondu kultury za rok 2013 (29. května 2014) 
č. 48ve věci Závěrečného účtu za rok 2013, kapitola 361 - Akademie věd ČR (29. května 2014) 
č. 49ve věci Závěrečného účtu za rok 2013, kapitola 377 - Technologická agentura ČR (29. května 2014) 
č. 50ve věci Závěrečného účtu za rok 2013, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (29. května 2014) 
č. 51ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2013 do dubna 2014 (29. května 2014) 
č. 52ve věci Závěrečného účtu za rok 2013, kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (29. května 2014) 
č. 53k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 (sněmovní tisk 134) (29. května 2014) 
č. 54ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2013 (tisk 196) (29. května 2014) 
č. 55ke stanovení výše odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR (29. května 2014) 
č. 56ke svolání výboru (29. května 2014) 
č. 57k volbě člena podvýboru pro předškolní a základní školství (29. května 2014) 
č. 58k odvolání předsedy a volbě předsedy podvýboru pro předškolní a základní školství (29. května 2014) 
č. 59k návrhu na udělení znaků a vlajek (15. července 2014) 
č. 60k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 60) (4. září 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)