Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 61ke svolání výboru (4. září 2014) 
č. 62k semináři "25. let české demokracie" (2. října 2014) 
č. 63k návrhu na udělení znaků a vlajek (19. listopadu 2014) 
č. 64k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2015 (19. listopadu 2014) 
č. 65k návrhu rozpočtu na rok 2015, kapitola 334 - Ministerstvo kultury (19. listopadu 2014) 
č. 66k návrhu rozpočtu na rok 2015 - Státní fond kinematografie (19. listopadu 2014) 
č. 67k návrhu rozpočtu na rok 2015 - Státní fond kultury (19. listopadu 2014) 
č. 68k návrhu rozpočtu na rok 2015, kapitola 361 - Akademie věd ČR (19. listopadu 2014) 
č. 69k návrhu rozpočtu na rok 2015, kapitola 377 - Technologická agentura ČR (19. listopadu 2014) 
č. 70k návrhu rozpočtu na rok 2015, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (19. listopadu 2014) 
č. 71ke zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období od října 2013 do října 2014 (tisk 349) (19. listopadu 2014) 
č. 72ke stanovení výše odměn členům Kontrolní rady Grantové agentury ČR (19. listopadu 2014) 
č. 73k návrhu rozpočtu na rok 2015, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (19. listopadu 2014) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 288) (20. listopadu 2014) 
č. 75ke svolání výboru (20. listopadu 2015) 
č. 76k návrhu rozpočtu na rok 2015, kapitola 333 - MŠMT (19. listopadu 2015) 
č. 77k projednávání návrhu státního rozpočtu pro rok 2016 (20. listopadu 2015) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (20. listopadu 2015) 
č. 79k zajištění systémové podpory portálu moderní dějiny.cz (20. listopadu 2015) 
č. 80k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2015 (15. ledna 2015) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)