Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 288) (15. ledna 2015) 
č. 82k Informaci o činnosti Technologické agentury ČR, včetně informace o jednotlivých veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích za 1. pololetí 2014 (15. ledna 2015) 
č. 83k rezignaci a volbě místopředsedy (11. února 2015) 
č. 84k odvolání předsedy výboru (11. února 2015) 
č. 85k návrhu na udělení znaků a vlajek (5. března 2015) 
č. 86k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2015 (5. března 2015) 
č. 87k Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2013/2014 (5. března 2015) 
č. 88k návrhu poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (sněmovní tisk 366) (5. března 2015) 
č. 89ke svolání výboru (5. března 2015) 
č. 90k návrhu na udělení vlajky (31. března 2015) 
č. 91ve věci pořízení těsnopiseckého záznamu a jeho přepisu vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony(tisk 464) (23. dubna 2015) 
č. 92k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 407) (23. dubna 2015) 
č. 93ke zprávě o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2014 (tisk 436) (23. dubna 2015) 
č. 94ke stanovení výše odměn členům Kontrolní rady Technologické agentury ČR (23. dubna 2015) 
č. 95k rezignaci a volbě člena podvýboru pro mládež a sport (23. dubna 2015) 
č. 96k pověření poslance (23. dubna 2015) 
č. 97k převzetí záštity nad výstavou "Mistr Jan Hus a jeho mezinárodní vliv" (20. května 2015) 
č. 98k rezignaci a volbě člena podvýboru pro mládež a sport (10. června 2015) 
č. 99ve věci Závěrečného účtu za rok 2014, kapitoly 334 - Ministerstvo kultury ČR (10. června 2015) 
č. 100ve věci Hodnotící zprávy Státního fondu kinematografie za rok 2014 (10. června 2015) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)