Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 221k záměru využít Clam-Gallasův palác jako Palác vědy a umění (Domus Scientiarum Et Artium) (31. května 2017) 
č. 222ve věci Závěrečného účtu za rok 2016, kapitola 321 - Grantová agentura ČR (31. května 2017) 
č. 223ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do března 2017 (31. května 2017) 
č. 224ve věci Závěrečného účtu za rok 2016, kapitola 361 - Akademie věd ČR (31. května 2017) 
č. 225ve věci Závěrečného účtu za rok 2016, kapitola 377 - Technologická agentura ČR (31. května 2017) 
č. 226ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2016 (sněmovní tisk 1099) (31. května 2017) 
č. 227ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR (31. května 2017) 
č. 228ve věci Závěrečného účtu za rok 2016, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (31. května 2017) 
č. 229ke svolání výboru (31. května 2017) 
č. 230k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) (sněmovní tisk 666) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (31. května 2017) 
č. 231k vládnímu návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích) (sněmovní tisk 1054) (31. května 2017) 
č. 232k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) (sněmovní tisk 666) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (7. června 2017) 
č. 233k podvýboru pro heraldiku a vexilologii (27. června 2017) 

<<89101112
ISP (příhlásit)