Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 21k podvýboru pro heraldiku a vexilologii (23. ledna 2014) 
č. 22k podvýboru pro mládež a sport (23. ledna 2014) 
č. 23k podvýboru pro kulturu (23. ledna 2014) 
č. 24k podvýboru pro vědu a vysoké školy (23. ledna 2014) 
č. 25k podvýboru pro předškolní a základní školství (27. února 2014) 
č. 26k zahraničním aktivitám výboru pro rok 2014 (23. ledna 2014) 
č. 27ke svolání výboru (23. ledna 2014) 
č. 28k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (tisk 70) (27. února 2014) 
č. 29k volbě členů podvýboru pro kulturu (27. února 2014) 
č. 30k volbě členů podvýboru pro vědu a vysoké školy (27. února 2014) 
č. 31kvolbě členů podvýboru pro střední a vyšší odborné školství a členů podvýboru pro předškolní a základní školství (27. února 2014) 
č. 32k volbě členů podvýboru pro mládež a sport (27. února 2014) 
č. 33k volbě členů podvýboru pro heraldiku a vexilologii (27. února 2014) 
č. 34k Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2012/2013 (27. února 2014) 
č. 35k návrhu na udělení znaků a vlajek (27. února 2014) 
č. 36Revokace usnesení č. 18 a 25 (27. února 2014) 
č. 37k cestě zástupců výboru do Singapuru (18. března 2014) 
č. 38k návrhu na udělení znaků a vlajek (17. dubna 2014) 
č. 39k cestě zástupců výboru do Gruzie (17. dubna 2014) 
č. 40k návrhu poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 60) (17. dubna 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)