Hlasování
44. schůze, 17. 5. 2005

Procedurální hlasování
231 - 232 (17. 5. 2005)

58. Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie - závěry zasedání Evropské rady (Brusel, 22. - 23. března 2005) /sněmovní tisk 968-E/ - prvé čtení
233 - 249 (17. 5. 2005)

95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 751/ - třetí čtení
250 - 275 (17. 5. 2005)

102. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - třetí čtení
276 - 280 (17. 5. 2005)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení
281 - 283 (17. 5. 2005)

114. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2004
284 - 285 (17. 5. 2005)

121. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
286 - 288 (17. 5. 2005)

105. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
289 (17. 5. 2005)

107. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
290 (17. 5. 2005)

108. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
291 - 292 (17. 5. 2005)


ISP (příhlásit)