Sněmovní tisk 751
Novela z. o Veřejném ochránci práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr Zářecký Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 751/0 dne 30. 7. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor (rozhodnutí č. 41)

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1465).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 751/2, který byl rozeslán 10. 5. 2005 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 274, usnesení č. 1705).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 5. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 86, dokument 86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 6. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 86/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 86/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 161).
  Návrh projednán dne 17. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 160).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 751/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 751/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 92, usnesení č. 1842).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 381/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Veřejný ochránce práv

Deskriptory EUROVOCu: lidská práva, ombudsman, zákonnost

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)