Stenografický zápis 44. schůze, 17. května 2005


(Schůze zahájena v 14:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


58. Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie - závěry zasedání Evropské rady (Brusel, 22. - 23. března 2005) /sněmovní tisk 968-E/

Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Milan Ekert
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Ekert


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 751/ - třetí čtení

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Votava
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Votava


102. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - třetí čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloš Melčák
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Bratský
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Bratský
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Schwippel
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Schwippel


114. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2004

Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Býček
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma


121. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


105. Návrh na volbu předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Pavel Hojda


106. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Pavel Hojda


107. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda


108. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP