Sněmovní tisk 920
Rámcová úmluva o kontrole tabáku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 920/0 dne 8. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 4. 2005 (usnesení č. 428). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 5. 2005 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1707).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 920/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 7. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 920/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 920/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1928).

Senát

 • PS

  Milada Emmerová předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 3. 2005 jako senátní tisk 42/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 4. 2005 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 42/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 4. 2005 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 42/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 23. 6. 2005 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 27. 10. 2005.Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, Česká republika, kouření, obchodní omezení, propagace, propagační účinek, tabák, tabákový průmysl, zdraví veřejnosti, zdravotní rizikoISP (příhlásit)