Hlasování poslance
Robert Vokáč
46. schůze, 17. 8. 2005

Procedurální hlasování
21 (17. 8. 2005)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení
22 - 25 (17. 8. 2005)

6. Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení
26 - 27 (17. 8. 2005)

Procedurální hlasování
28 (17. 8. 2005)

7. Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1076/ - prvé čtení
29 - 31 (17. 8. 2005)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách /sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení
32 - 34 (17. 8. 2005)

Procedurální hlasování
35 (17. 8. 2005)

9. Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) /sněmovní tisk 1078/ - prvé čtení
36 - 38 (17. 8. 2005)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona /sněmovní tisk 1079/ - prvé čtení
39 - 40 (17. 8. 2005)

11. Vládní návrh zákona o střetu zájmů, o kontrole majetku nabytého za dobu výkonu veřejné funkce, o neslučitelnosti některých funkcí, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o střetu zájmů) /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení
41 - 45 (17. 8. 2005)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1052/ - prvé čtení
46 - 47 (17. 8. 2005)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení
48 (17. 8. 2005)

Procedurální hlasování
49 (17. 8. 2005)


ISP (příhlásit)