Sněmovní tisk 1059
Vl. n. z. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 210, dokument 210/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 210/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 325).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1059/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 2. 2006 poslancům jako tisk 1059/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 130, usnesení č. 2260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 107/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, cenová regulace, pronájem, pronájem nemovitosti, úprava nájmů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)