Hlasování poslance
Robert Vokáč
46. schůze, 16. 8. 2005

Procedurální hlasování
1 - 11 (16. 8. 2005)

1. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k průběhu akce CzechTek 2005
12 - 14 (16. 8. 2005)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - prvé čtení
15 - 16 (16. 8. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru ve prospěch České národní banky /sněmovní tisk 1053/ - prvé čtení
17 - 19 (16. 8. 2005)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1040/ - prvé čtení
20 (16. 8. 2005)


ISP (příhlásit)