Sněmovní tisk 1040
Novela zákona o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1040/0 dne 11. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 18. 7. 2005. Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Michal Kraus, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 57)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1815).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1040/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2005 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2005 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1040/2, který byl rozeslán 27. 10. 2005 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 11. 2005 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 1982).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 11. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 182, dokument 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 11. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2005 a přijal usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (doprovodné usnesení).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 11. 2008 a přijal usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 287).
  Návrh projednán dne 8. 12. 2005 na 8. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 288).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 545/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, maloobchodní prodej, zjednodušení legislativy

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)